Demontáž a osazení, modelování kříže (Soběsuky okr. Kroměříž)

Rekonstrukce památníku – kříže v okrese Kroměříž. Při odborném posouzení stavu schodů a základny kříže bylo rozhodnuto o demontáži, vybudování nového zaizolovaného betonového základu a zpětné osazení po očištění a opravě. V důsledku vlhkosti způsobené stromy, zakrývajících památky dochází k znečištění mechy a lišejníky, vzniku prasklin a odlučování pískovce. Po očištění a zpevnění poškozených částí dochází k modelaci, při složitějším domodelování použijeme pro zpevnění měděné armatury.