Odstranění vrstev barev, domodelování (Ostrožská nová Ves)

Z devadesáti procent bývá přikročeno k odstranění vrstev barev, které jsou na tyto drobně památky nanášeny celá desetiletí. Většinou až po odstranění těchto vrstev barev poznáme skutečný rozsah poškození jednotlivých kamenných prvků. Jedná se především o stopy po dřívějších opravách, většinou z cementu nebo betonu, které musí být odstraněny. V případě menšího rozsahu poškození přistoupíme k domodelování poškozené nebo chybějící části (poškozené nohy Krista, obličej v reliéfu, viz foto) minerální směsí stejné zrnitosti probarvené do barevnosti kamene. Pokud je poškození většího rozsahu nahradíme tuto část nově vysekanou kamennou vložkou.