Restaurování kamene (pískovce), boží muka, památníky

Do této kategorie patří zejména boží muka, památníky, sochy, pískovcové hroby, mariánské a morové sloupy, fontány a pítka, schody apod.

Kříže a kamenné prvky, které mají být součástí opravy se podle velikosti, stavu poničení a přístupové cesty odvážejí asi z 50-ti% do dílny ve Vlčnově. Dojde k pečlivému mechanickému očištění, odstranění nevhodných doplňků po dřívějších opravách, omytí a zpevnění povrchu.

Dalším krokem restaurovaného díla je domodelování poškozených částí, popřípadě výroba a osazení nového prvku. Po domodelování je povrch kamene barevně sjednocen a ošetřen hydrofobním prostředkem. Následuje osazení na původní místo.

Samozřejmostí je také ošetření litinových prvků (kříž, Kristus..) toto je prováděno v kovářské dílně. Průběh prací je důkladně dokumentován, investor obdrží dokumentaci po ukončení prací.