Restaurování – výroba nové hlavice a patky kříže (Březová u Slušovic)

Při opravě tohoto kříže bylo v důsledku značného zvětrávání a odlučování pískovce po vrstvách přikročeno k výrobě nové hlavice. Na výrobu byl použit pískovec stejné zrnitosti a pevnosti, podle vytvořené šablony byl vysekán nový kus, který byl posléze osazen na místo. Při rekonstrukci bylo nutno demontovat pískovcový kříž s litinovým korpusem Krista, po opravě bylo vše osazeno na původní místo. Původní železné čepy byly nahrazeny čepy nerezovými. Litinový korpus Krista byl odborně ošetřen v kovářské dílně a zpatinován do odstínu patina-mosaz, kalich a reliéf byli vyzlaceny plátkovým zlatem.