Havarijní stav stability soch (S. Petr a Pavel)

Jednotlivé části tohoto díla jsou ukotveny železnými čepy. Prasklinami k čepům zatéká, což způsobuje jejich korozi, zvětšující objem (rez) zapříčiní prasknutí kamene, v tomto případě podstavců pod sochy a jejich nestabilitu. Toto praskání se často vyskytuje např. u pantů a kamenného ostění v kostelech, na litinových křížích zasazených do kamene apod. Často dochází k provizornímu zpevnění prasklého kamene pásovinou a šrouby, toto řešení je dočasné. V tomto případě bylo přikročeno k vysekání nových podstavců z božanovského pískovce a železné čepy byly nahrazeny čepy z nerezové oceli.